Calligraphy and Drawing ( Caligrafie şi desen )

Participanții vor transcrie un pasaj de corespondență sau vor realiza ilustrații, la alegere, folosind instrumentele vremii - peniță, cerneală și pe cele convenționale - pensule, acuarele, ulei.

Pentru secţiunea desen participanţii pot opta pentru: portret, siluetă, peisaj, anluminură, design copertă.

N.B.

1. Penițele, tocurile, hârtia, cerneala sunt furnizate de organizatori. Alte materiale necesare vor fi asigurate de către participanți.

2. Modelele ilustrative pot fi consultate pe pagina festivalului.

3. Pentru participarea online, lucrările elevilor înscriși vor fi trimise pe adresa Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, Strada Prelungirea București Nr. 8 – 12, cod poștal 910146, Călărași, județul Călărași, pană la data de 11 aprilie 2019, pentru a putea fi evaluate în ziua de desfășurare a festivalului - concurs. Fiecare lucrare trimisă va fi etichetată cu datele de identificare ale concurentului care a realizat-o. Vă oferim modelul de etichetă, cu rugămintea ca fiecare lucrare trimisă să aibă eticheta completată, atasată în colțul din dreapta jos al lucrării - pe verso.

Numele şi prenumele elevului
Clasa
Secţiunea
Titlul lucrării
Cadrul didactic îndrumător
Unitatea şcolară

Într-un plic A4 se vor trimite:

  • Fişa/fişele de înscriere (Anexa 1) completată/completate;
  • Lucrarea/lucrările elevilor;
  • Un plic A4 autoadresat şi timbrat pentru expedierea diplomei/lor şi adeverinţei/lor de participare.

http://www.ltme.ro/