Essay Writing ( Redactare eseu )

Teme:
1. The Aspect of Education and Female Identity in Emma by Jane Austen, Jane Eyre by Charlotte Bronte and Great Expectations by Charles Dickens.
2. The making up of the accomplished woman: Physical appearance, Education & Knowledge, Marriage & Having Children, Career and Skills, Status & Class and Manners & Behaviour.
3. Secrecy and concealment in Emma, Jane Eyre and Great Expectations.
4. Affection, loyalty, and conscience are more important than social advancement, wealth, and class.
5. The role of letters in Emma, Jane Eyre and Great Expectations.
6. In search of a man / woman´s continual struggling to achieve equality and to overcome oppression.
7. In what ways might Jane Eyre and Emma be considered feminist novels? What points do these novels make about the treatment and position of women in the society of those times? With particular attention to the book’s treatment of marriage, is there any way in which they might be considered anti-feminist?
8. Ambition and moral, social, and educational self-improvement in Emma, Jane Eyre and Great Expectations.
9. Crime, guilt, and innocence in Great Expectations and Jane Eyre.
10. Religion - finding the right balance between moral duty and earthly pleasure, between obligation to spirit and attention to body.

N.B.

1. Eseurile înscrise în competiţie vor respecta următoarele cerinţe de redactare:
Limita de cuvinte: 450 – 500
Font: Times New Roman 12 (text)/14 (titlu)
Layout: stânga 2,5 cm; dreapta/sus/jos 2 cm
Alignment: Justify
Spacing: 1,5
2. Temele fiind orientative recomandăm ca eseurile să aibă un titlu original.
3. Pentru participarea online, lucrările elevilor înscrişi vor fi trimise pe adresa
enemirela83@gmail.com până la data de 11 aprilie 2019, pentru a putea fi evaluate în ziua de desfăşurare a festivalului.

Traducere

Concursul de traduceri are loc în data de 15 aprilie 2019. Participanţii la aceasta secţiune vor traduce două fragmente de proză - roman şi corespodenţă. Fiecare liceu înscris în concurs va primi la ora 13.00 textul pentru a fi tradus. Subiectele se printează şi se sigilează. După proba de concurs de 90 de minute, lucrările se scanează şi se trimit pe adresa enemirela83@gmail.com până la ora 18.00. Clasamentul premianților se stabileste până la data de 19 aprilie 2019, conform criteriilor transmise concurenților.
Criterii de evaluare ale traducerilor:
Subiectele de la proba scrisă vor consta in traduceri literare din limba engleză în limba română, cu nivel mediu şi sporit de dificultate. Proba scrisă va avea durata de o oră şi jumătate.

Se vor urmări:
- folosirea corectă a limbii (gramatică, ortografie, topică, vocabular);
- din punct de vedere stilistic: capacitatea de interpretare şi de adaptare a unor expresii sau a unui anumit limbaj; redarea jocurilor de cuvinte;
- cursivitatea textului rezultat in urma traducerii şi interpretării; fluenţa textului.

Fiecare şcoală este responsabilă cu desfaşurarea concursului în plan local. Acest lucru include organizarea propriu-zisă a concursului, punând la dispoziţie sala necesară, precum şi personalul necesar în vederea desfăşurării evenimentului în condiţii loiale şi imparţiale. Elevii vor fi supravegheaţi pe tot parcursul concursului. Elevii vor lucra individual, nu în perechi, nici în echipă.

Bibliografie impusă:
Jane Eyre - https://www.planetebook.com/free-ebooks/jane-eyre.pdf
Emma - https://www.planetebook.com/free-ebooks/emma.pdf
Great Expectations -
https://www.planetebook.com/free-ebooks/great-expectations.pdf