Quiz

La această secţiune se pot înscrie echipe formate din maximum 3 elevi.

Bibliografie impusă:

Emma
https://www.planetebook.com/free-ebooks/emma.pdf
https://www.sparknotes.com/lit/emma/summary/

Jane Eyre
https://www.planetebook.com/free-ebooks/jane-eyre.pdf
https://www.sparknotes.com/lit/janeeyre/summary/

Great Expectations
https://www.planetebook.com/free-ebooks/great-expectations.pdf
https://www.sparknotes.com/lit/greatex/summary/

Date biografice - https://www.sparknotes.com/author/jane-austen/#author-header
https://www.sparknotes.com/author/charles-dickens/#author-header
https://www.sparknotes.com/author/charlotte-bronte/

N.B. În elaborarea întrebărilor se vor regăsi itemi din biografie, romane şi ecranizările acestora. Se vor testa cunoştinţele elevilor participanţi prin întrebări din biografia autorilor, romanele Emma, Jane Eyre şi Marile Speranțe şi ecranizările acestora. Pentru ecranizări se recomandă versiunile din 1996, BBC 2009 (pentru primul roman), din 2011 (pentru cel de-al doilea) și din 2013 (pentru cel de-al treilea).