Quiz

La această secţiune se pot înscrie echipe formate din maximum 3 elevi. Se vor testa cunoştinţele acestora prin întrebări din biografia autoarelor (Elizabeth Gaskell, respectiv Harper Lee) , romanele North and South și To Kill a Mockingbird, precum și din ecranizările acestora. Pentru ecranizări se recomandă versiunile din 2004 pentru primul roman și cea din 1962, pentru cel de-al doilea.

Secțiunea Quiz se va desfășura în data de 10 mai 2024. Școlile participante vor putea accesa, la ora 13:00, prezentarea PowerPoint care cuprinde întrebările testului, pe site-ul festivalului. Fișa cu întrebările va fi trimisă cu oră înainte, pe adresa de e-mail a profesorilor îndrumători, pentru a putea fi multiplicată. Timpul de rezolvare este de 60 minute. După expirarea timpului, profesorii îndrumători încarcă fișele cu rezolvarea testului pe adresa de e-mail pusa_cnal@yahoo.com în format PDF, pentru fiecare dintre grupurile înscrise, până la ora 18:00.

NOTA BENE:

1. Fiecare şcoală este responsabilă cu desfăşurarea concursului în plan local. Acest lucru include organizarea propriu-zisă a concursului, punând la dispoziţie sala necesară, asigurând condițiile optime de siguranță, precum şi personalul necesar în vederea desfăşurării evenimentului în condiţii loiale şi imparţiale. Elevii vor fi supravegheaţi pe tot parcursul concursului. La secțiunea QUIZ a concursului, elevii vor lucra în echipă.

2. În elaborarea întrebărilor se vor regăsi itemi din biografie, romane şi ecranizările acestora.Bibliografie impusă:
https://www.gutenberg.org/files/4276/4276-h/4276-h.htm
https://giove.isti.cnr.it/demo/eread/libri/angry/mockingbird.pdf
https://www.litcharts.com/lit/north-and-south
https://www.coursehero.com/lit/North-And-South/
https://www.sparknotes.com/lit/mocking/
https://www.studypool.com/studyGuides/To_Kill_a_Mockingbird/Overview

Date biografice:
https://www.biography.com/authors-writers/harper-lee
https://gaskellsociety.co.uk/elizabeth-gaskell/

ADRESA ÎNCĂRCARE FIȘIER SECȚIUNE COLECTIVĂ - QUIZ ( Lectură)