Vizualizaţi mai jos rezultatele concursurilor!

Rezultate Jane Austen‘Take nothing on its looks; take everything on evidence. There's no better rule.’

Charles Dickens, Great Expectations

The Quest for Truthfulness
Festival de interpretare şi creaţie artistică şi literară în limba engleză
Ediţia a VIII-a , Călăraşi, 26 mai - 3 iunie 2022

Argument

Într-o lume modernă, în care comunicarea este prea des redusă la spectaculosul de tip tabloid, tânjim după emoţie şi profunzime, după eleganţă în adresare, promisiuni că spiritul şi buna-cuviinţă îşi vor găsi mereu întruparea în împlinirea noastră ca oameni… Acceptând existenţa convenţiilor sociale, alegem să le respectăm pe cele care îmbracă raţiunea şi sensibilitatea în vestmântul iscusit al rafinamentului şi decenţei.

INSTITUŢIE COORDONATOARE:

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
Casa Corpului Didactic Călăraşi
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi

PARTICIPANŢI: elevii claselor V – XII

Festivalul-concurs se desfăşoară fără taxă și are secțiuni cu participare directă, online și indirectă (în acest din urmă caz, lucrările vor fi trimise prin poştă/poștă electronică pentru secțiunile Translation (Traducere) și Quiz).

Un elev se poate înscrie simultan la maxim trei secţiuni ale festivalului.

Toţi elevii concurenţi vor primi diplomă de participare. Se vor acorda premiile I, II, III şi 3 menţiuni pentru fiecare secţiune.

Profesorii îndrumători ai elevilor participanți la festivalul-concurs vor primi diplome care să certifice acest lucru.

Înscrierea pentru ediţia 2022 se va face după cum urmează:

I. PARTICIPARE DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ

1. Pentru participarea directă și indirectă prin completarea unui formular (vezi Anexa 1 - Regulament) şi transmiterea acestuia, după completare, pe adresa de e-mail lilianabajdechi@gmail.com, până la data de 26 mai 2022.

2. Pentru participarea indirectă, lucrările elevilor înscrişi vor fi trimise până la data de 26 mai 2022, prin poștă, pe adresa liceului, pentru a putea fi evaluate în ziua de desfăşurare a festivalului. În cazul participării la secțiunile Translation (Traducere) și Quiz lucrările elevilor vor fi trimise prin poștă electronică în data de 27 mai, după desfășurarea probelor.

3. Pentru participarea indirectă, lucrările elevilor înscrişi vor fi trimise pe adresa: Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, str. Prelungirea Bucureşti nr. 8 – 12, cod poştal 910146, Călăraşi, jud. Călăraşi, până la data de 26 mai 2022, pentru a putea fi evaluate în ziua de desfăşurare a festivalului-concurs. Fiecare lucrare trimisă va fi etichetată cu datele de identificare ale concurentului care a realizat-o. Vă oferim modelul de etichetă, cu rugămintea ca fiecare lucrare trimisă să aibă eticheta completată, atașată în colțul din dreapta jos al lucrării - pe verso.

Numele şi prenumele elevului
Clasa
Secţiunea
Titlul lucrării
Cadrul didactic îndrumător
Unitatea şcolară

Într-un plic A4 se vor trimite:

• Fișa/fișele de înscriere (Anexa 1) completată/completate;
• Lucrarea/lucrările elevilor;
• Un plic A4 autoadresat și timbrat pentru expedierea diplomei/lor și adeverinței/lor de participare.


II. PARTICIPARE ONLINE

Participarea online se va realiza, în funcție de secțiune, individuală sau colectivă, prin completarea unui google form, în care se vor încărca fișierele electronice de tip :

• DOCUMENT, PDF, IMAGE - ESEU, TRADUCERE,
• PDF, DRAWING, IMAGE - DESEN ȘI CALIGRAFIE,
• VIDEO, PRESENTATION - LECTURĂ
• VIDEO - INTERPRETARE, MUZICĂ
• VIDEO, IMAGE - MODA ÎN EPOCA REGENȚEI ȘI VICTORIANĂ

‣ SECȚIUNI CU PARTICIPARE INDIVIDUALĂ – înscrierea, prin google form, o va face fiecare elev care dorește să participe la una din următoarele secțiuni

1. Essay Writing ( Redactare eseu )
2. Reading ( Lectură )
3. Music ( Muzică )
4. Drawing ( Desen, Artă digitală )
5. Regency and Victorian Fashion ( Moda în epoca Regenței și Victoriană )

ADRESA ÎNCĂRCARE FIȘIER SECȚIUNI CU PARTICIPARE INDIVIDUALĂ

‣ SECȚIUNE CU PARTICIPARE COLECTIVĂ - înscrierea, prin google form, o va face profesorul îndrumător, specificând numele elevilor pentru fiecare echipaj.

Acting ( Dramatizare)
Regency and Victorian Fashion ( Clothes, Accessories, Furnishings) ( Moda în Epoca Regenţei și Victoriană – Vestimentaţie, Accesorii, Mobilier)

ADRESA ÎNCĂRCARE FIȘIER SECȚIUNE COLECTIVĂ